speaker-photo

Тони Де Йонкер

7 x Microsoft MVP

Тони (Нидерландия) е бизнес консултант и собственик на De Jonker Consultancy. Повече от 30 със своите специфичните познания и умения в областта на бизнеса/ финансирането, Excel разработките и обучението той е в подкрепа на много национални и международни клиенти. Тони е домакин и съосновател на ежегодните събития Excel Experience Day, Excel Expert Day, Amsterdam Excel Summit и редовен лектор на конференциите Office Trainer Tage в Люцерн и Excellent Days в Мюнхен.

Той предлага многобройни курсове и обучения, свързани с Excel - Dashboards, Investment Analysis, Cash Flow Forecasting, Financial Modelling, Data Visualization and InfoCharts. Също така редовно пише и води рублики, свързани с Excel за различни IT списания и медии.

Microsoft MVP от 2015 г.

Темата на лекцията му на конференцията е: "The Best Excel Tips & Tricks for Financials"