speaker-photo

Михаил Матеев

10 x Microsoft MVP, Microsoft Regional Director

Михаил Матеев е член на Microsoft Regional Director Program, Microsoft Certified Trainer, Microsoft MVP - Data Platform & Microsoft Azure.
Доказан експерт в сферата на .Net, C#, JavaScript, Visual Basic, Cloud Computing, Microsoft Azure, Microsoft Data Platform, GIS, and Computer-Aided Design (CAD), PASS CEE ментор. Senior Solutions Architect & Senior Technical Evangelist в EPAM Systems, Председател на Борда на Българската софтуерна асоциация.

Михаил Матеев има Ph.D. степен в сферата на Cloud Computing, администратор и организатор на многобройни ИТ събития като SQLSaturday Sofia, SQLSaturday Plovdiv, Azure Bootcamp Bulgaria, IoT Summit Bulgaria, JSTalks Bulgaria, JS Saturday Bulgaria, SharePoint Saturday Bulgaria, UXify Bulgaria, jQuery Bulgaria.

Темата на неговата лекция е "Creating O365 Office Scripts with TypeScript in a Nutshell".

15:35 - 16:00

Програма Конференция 11 ноември

Creating O365 Office Scripts with TypeScript in a Nutshell