Събитието е първо по рода си в България и е посветено на най-новите тенденции и практики в приложението на Microsoft Excel, VBA и PowerBI в бизнеса.

Първия ден ще се състои конференция с участието на лектори от чужбина и България, всички носители на наградата Microsoft MVP за Excel.  Като специален Keynote speaker очакваме представител от Excel департамента на Microsoft в Сиатъл, САЩ.

А втория ден ще се проведе Мастърклас по PowerBI for Excel, воден от Кен Пълс, Microsoft MVP от Канада, един от най-големите световни експерти в областта на Excel, Power BI и Data Analysis.

На конференцията ще бъдат разгледани последните новости и актуални тенденции в Microsoft Excel, PowerBI for Excel и VBA for Excel и приложението им за ц елите на бизнеса.

Лекторите ще представят и актуални, полезни съвети и “tips and tricks”, които ще улеснят ежедневната ви работа, свързана с обработка, анализ и визуализация на големи масиви данни, с автоматизирането на бизнес задачите и повишаване на ефективността на бизнес процесите.

Всеки сериозен бизнес използва Microsoft Excel. А PowerBI инструментите започват да навлизат все повече в “know how” арсенала на много български компании.

Всеки бизнес мениджър или бизнес специалист, независимо в коя сфера на бизнеса, независимо дали се занимава с продажби, маркетинг, финанси, логистика, статистика, анализи, проучване на пазара, социологически изследвания, счетоводство и одит, онлайн или офлайн бизнес, традиционна или интернет реклама, CRM, Project management, B2B или B2C, ще придобие много нови знания и ще получи полезна, важна и релевантна информация от водещи световни експерти в сферата на Microsoft Excel, PowerBI for Excel и VBA for Excel.

Тази конференция ще бъде от изключителна полза и зa бизнec aнaлизaтopи и  специалисти, чиято основна дейност е насочена предимно към обработка на бази данни и Big Data анализ на големи масиви информация, създаване custom data модели или работят в сферата на Вuѕіnеѕѕ Іntеllіgеnсе Ѕоlutіоnѕ (ВІЅ).

Препоръчително е, всички участници в конференцията да притежават добри познания и умения в ползването на Microsoft Excel и да могат да боравят над средното ниво с основните инструменти и функции на програмата; както и да владеят английски език.

Лекциите на чуждестранните лектори и мастъркласа ще бъдат на английски език.

Събитието се организира от ITraining, с любезното съдействие на Microsоft България.