Лесли Спиро

CEO of Tick42, United Kingdom

Лесли Спиро започва кариерата си в сферата на системите за електронна търговия на финансовите борси, в началото с Reuters PTW – първата Windows-базирана Работна станция (предоставена от SD&C, чиито съосновател е той); RTT – първите COM компоненти за пазарни данни (предоставени от DOT, чиито съосновател е той) и работейки с Bloomberg за въвеждането на новия им продукт B-Pipe.

Той също е съосновател на EasyScreen (листната на Лондонската фондова борса), система за търгуване на деривативни инструменти. Tick42 продължава да участва в проекти свързани с пазарни данни като член на управителния комитет на OpenMama.

В момента основният фокус на Лесли е Glue, продукт, който осигурява оперативна съвместимост между уеб, десктоп и сървърните приложения. Glue спомага UX Интеграцията, позволявайки прозорци от различни системи да работят заедно и да предоставят унифициран потребителски опит. Той е особено заинтересован от това как технологията зад UX Интеграцията може да промени начина по който работят екипите разработчици, както с техните потребители, така и с други екипи, както и с промяната на начина, по който техните приложения се предлагат.

Лесли е активно ангажиран и в работната група на Symphony Desktop Wrapper. Tick42 активно допринася към проектите с отворен код на фондацията Symphony Software, включително Glue базираната Excel RFQ система, която предоставя Dealing 2000-подобна система върху Symphony.

www.tick42.com
www.glue42.com

Leslie Spiro Lecture Title: “Don’t replace Excel – Integrate it.”

“In our corporate clients it is common to come across projects that are described as ‘Excel replacement projects’. Management sometimes seem to hate Excel spreadsheets, even though they also use them all the time. The problems are no one wants data stored in files in random place, with no control over whether it has validated, no audit log on changes and no reliable control over who has seen it.

And so we are asked to deliver an app to replace Excel. We model the data, chose some web grid, create the UI and then we deliver it to the user who complains about how much worse this is to use than Excel!

So we start an argument about whether they need the missing features and some kind of terrible relationship arises where we bitch about the trivial changes the user wants and our users think we don’t understand them and we don’t care about them.

Alternatively use Glue for Office, which allows Web applications to store the data on your servers, validate that date, audit it and control access to it whilst letting your users keep working in Excel or Word.

As we say in some of our marketing material, Use Glue and make your users happier.”