Ерве Тирие

Microsoft MVP, France

Microsoft MVP за Excel от 2009 г. Професор Ерве Тирие е експерт по математическо и финансово моделиране, особено в сферата на моделирането на риска и доктор по философия от Масачузетския технологичен университет (MIT).

Той е публикувал 25 книги и над 400 статии и e създал 8 списания, в сферата на микро-компютрите. Участвал е във финансирането на 18 venture capital предприятия. Ерве Тирие е и CEO на Logma, компания за бизнес консултации. Има голям опит в бизнес консултирането във Франция, в Европа и Съединените щати.

Личния му сайт, посветен на Excel.

Темата на лекцията на Ерве: “Risk modelling with Excel”

Като консултант, проф. Ерве Тирие е разработил десетки модели за анализ на риска за банки, финансови институции, фармацевтичните компании, ядрени съоръжения, дори за космическата индустрия. Той ще сподели своя богат опит в моделирането на риска, използвайки Excel и Crystal Ball – add-in за анализ на риска. За пример ще бъде използван финансов модел на фармацевтична компания.