Предлагаме три спонсорски пакета за Bulgaria Excel Days 2017

1. „Excellent спонсор“ – 3000 лв.

Срещу това получавате:

 • 2 пропуска за мастъркласа на Кен Пълс за ваши служители (на стойност 700 лв., вкл. 2 кафе паузи и обяд);
 • 5 пропуска за конференцията за ваши служители (на стойност 465 лв., вкл. 2 кафе паузи и коктейл) и VIP места;
 • присъствие на ваш представител на официалната вечеря с лекторите и специалните гости на събитието;
 • Изписване с голям шрифт на самостоятелно място името и логото на компанията ви във всички визуални материали, промотиращи събитието;
 • Споменаване на името на компанията ви във всички статии и ПР материали промотиращи събитието;
 • Разполагане на рекламни банери на компанията ви във фоайето пред залата, на сцената в залата на конференцията и в залата на мастъркласа;
 • Възможност за разполагане на ваша рекламна маса/щанд във фоайето пред залата и за включване на ваши рекламни брошури в материалите, които ще получат участниците;
 • Възможност за показване на ваш рекламен видеоклип преди началото и по време на кафе паузите на конференцията (и в залата и на монитор във фоайето).

До две компания (задължително, които не са конкуренти) ще бъдат „Excellent Спонсор“.


2. „Спонсор“ – 1500 лв.

Срещу това получавате:

 • 1 пропуск за мастъркласа на Кен Пълс за ваш служител (на стойност 350 лв., вкл. 2 кафе паузи и обяд);
 • 3 пропуска за конференцията за ваши служители (на стойност 285 лв., вкл. 2 кафе паузи и коктейл) и VIP места;
 • Изписване на специално място, заедно с другите спонсори на името и логото на компанията ви във всички визуални материали, промотиращи събитието;
 • Споменаване на името на компанията ви във всички статии и ПР материали промотиращи събитието;
 • Разполагане на рекламни банери на компанията ви във фоайето пред залата и в залата на конференцията;
 • Възможност за разполагане на ваша рекламна маса/щанд във фоайето пред залата и за включване на ваши рекламни брошури в материалите, които ще получат участниците;
 • Възможност за показване на ваш рекламен видеоклип преди началото и по време на кафе паузите на конференцията (и в залата и на монитор във фоайето).

До четири компании ще бъдат „Спонсор“.


3. „С подкрепата на:“ – 500 лв.

Срещу това получавате:

 • 2 пропуска за конференцията за ваши служители (на стойност 190 лв.) и VIP места;
 • Изписване на името и логото на компанията ви във всички визуални материали, промотиращи събитието;
 • Възможност за включване на ваши рекламни брошури в материалите, които ще получат участниците.